Gizlilik ve Aydınlatma Metni

Bu gizlilik bildirimi, shop.agirsaglam.com web sitesinin veriyi toplama ve kullanma yöntemini açıklar. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, bu web sitesine erişim sağladığınızda sizden bazı kişisel bilgilerinizi istemekteyiz. Bunlar arasında; isim, soyisim, e-posta adresi, iş veya ev adresi, iş veya cep telefonu, şirket ünvanı vb. bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler sitenin iyileştirilmesi, müşteri eğilimlerinin anlaşılması için kullanılabilir. Ağırsağlam Mağaza, alışveriş süresince topladığı bilgileri sizin haberiniz olmadan, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz ve satmaz.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğinizi en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde shop.agirsaglam.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

AĞIRSAĞLAM ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu çerez politikasında, elektronik iletişim gizliliği hakkında AB Direktifi’ne tabi çerezler ile diğer benzeri teknolojilere atıfta bulunmak için “çerez” terimini kullanıyoruz.

Çerezler Nedir?

Çerezler web sitelerinde bulunan küçük, genellikle şifrelenmiş metin dosyalarıdır. Web geliştiricileri tarafından, kullanıcıların web sitelerinde verimli bir şekilde gezinmelerine ve belirli işlevleri gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kullanılırlar.

Çoğu web tarayıcısı çerezleri destekler ve ihtiyaç duyarlar; ancak, kullanıcılar tarayıcılarını belirli türlerde çerezleri veya özel çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirler. Ayrıca kullanıcılar istedikleri zaman çerezleri silebilirler.

Çerezler Neler Yapamazlar?

Çerezler düz metin dosyalarıdır. Bilgisayarınıza göz atamazlar, bilgisayarınızı tarayamazlar, başka bir şekilde sizi gözetleyemezler veya sabit diskinizde özel bilgiler arayamazlar.

Çerezlerin çok sınırlı bir işlevi vardır: Tarayıcınızın günümüzde pek çok web sitesinde tasarlanmış tüm özellikleri kullanmalarına yardımcı olmak için varlardır. Bu özellikler arasında sorunsuz oturum açma, tercih ayarları, temalar, alışveriş sepetleri ve diğer birçok özellik bulunur.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Çerezlerin kullandığı veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlar vasıtasıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kısıtlanabilmekte ya da kapatılabilmektedir.

Neden Çerezleri Web Sitemizde Kullanıyoruz?

Web sitemizdeki kullanıcı deneyiminizi arttırmak, site içerisindeki etkileşimlerinizi daha iyi tanımak ve web sitemizi/sitelerimizi ziyaret deneyiminizi kullanıcı lehine iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Örneğin bazı çerezler web sitesinde tercih ettiğiniz dili veya kullanıcı adını hatırlar; böylece web sitemizi ziyaret ettiğinizde bu tercihleri yeniden yapmak zorunda kalmazsınız. Bir diğer örnek olarak alışveriş sepetine eklediğiniz ürünlerin bir başka sekmeye geçtiğinizde kaybolmayıp yeniden aynı ürünleri tekrar tekrar seçmemenize yararlar.

Web sitesinde sunduğumuz hizmetlerimizi ve ürünlerimizi pazarlama amacıyla size üçüncü taraf web sitesinde hedefe yönelik reklamlarla hizmet sunmak üzere web sitemizdeki çerezler vasıtasıyla davranışlarınızdan öğrendiklerimizi bu amaçla kullanabiliriz.

Web Sitemizde Ne Tür Çerezler Kullanıyoruz?

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler, tarayıcınızı kapattığınızda silinen geçici çerez dosyalarıdır. Tarayıcınızı yeniden başlattığınızda ve çerezi oluşturan siteye geri döndüğünüzde, web sitesi sizi tanımayacaktır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Bu çerezler, siz manuel olarak silene veya tarayıcınız kalıcı çerez dosyasında bulunan süreye göre bunları silene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinden birinde kalır.

Çerezleri Nasıl Silebilirim?

Yukarıda açıklanan sebeplerle web sitemizde bazı çerezler kullanılmaktadır. Mevcut tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere dair tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Birçok tarayıcının çerezleri otomatik olarak aldığından dolayı çerezlerin kullanılmasını istemiyorsanız çerezleri kendiniz silmeniz veya erişimini engellemeniz gerekebilir. Web sitemizdeki bazı çerezlerin kullanımını reddetmeniz ya da kullanılmamasını sağlamanız takdirinde web sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak işlevlerden bazıları doğru çalışmayabilir. Bu sebepten dolayı oluşabilecek her türlü aksaklıktan (sipariş, aktivasyon, üyelik gibi vb.) AĞIRSAĞLAM sorumlu değildir.

Bizimle İletişime Geçin

Çerez Politikası ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle info[at]agirsaglam[nokta]com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta anayasanın 20. madde 3. fıkrası kapsamında ve kişilerin temek hak ve özgürlükleri ile özel hayatın gizliliğini korumayı amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Yükümlülüğü ile AĞIRSAĞLAM Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. (“AĞIRSAĞLAM” veya “Şirket”) olarak internet sitemiz vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek istemekteyiz.

İlgili Kişilerin, kişisel verileri işlenirken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4. madde uyarınca:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve gerekli durumda güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenerek,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek,

ve yukarıda sayılan Genel İlkeler kapsamında kişisel verileriniz işlenecektir.

A) Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla “Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.” tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenecektir.

B) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Ağırsağlam Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ile ilişkiniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz; şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yönetilmesi, satış süreçlerinin planlanması yürütülmesi ve tamamlanması, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, müşteri istek ve/veya şikayetlerinin takibi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek ve planlamak, pazarlama, teklif ve bilgiler sunma, kampanya ve fırsatlardan haberdar etme, reklam, araştırma, faturalandırma, muhasebe, tahsilat işlemleri, şirket içi ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, ölçülmesi, denetim, kontrol, iletişim, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, tüketiciler ile yapılan mesafeli satım ve hizmet sözleşmelerinin yapılması, ifası ve kargoların yollanması, kişiye özel antrenman programlarının hazırlanması, kişiye özel yapılan spor danışmanlığının yapılması ve ifası, taraflar arasındaki diğer sözleşmelerin yapılması ve ifası ve amacıyla, Anayasa madde 20, fıkra 3 başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uygun olarak işlenir.

C) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlar İle Kimlere Aktarılacağı

İlgili kişilerin işlediğimiz kişisel verileri, şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla kısıtlı olmak şartıyla iş ortaklarımızla, mevzuat uyarınca yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ile paylaşılabilecektir. İlgili kişilerin işlenen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak üçüncü taraflara aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurt dışında işlenebilecektir.

D) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, elektronik posta, mobil uygulamalar, başvuru formları, faks, çağrı merkezi, taraflar arasında yapılan sözleşmeler, şirket ile yapılan yazılı, sözlü veya elektronik iletişim kanalları gibi yöntemlerle kullanılarak toplanabilecektir.

İşlenen kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
veya açık rızanızın bulunması hukuki sebepleri uyarınca işlenebilecektir.

E) Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde hükmü uyarınca:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

F) İstekleriniz ve Haklarınız İle İlgili İletişim Adreslerimiz

Yasal haklarınıza yönelik başvuralarınızı ve taleplerinizi bu link üzerinden tıklayarak ulaşabileceğiniz AĞIRSAĞLAM Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.